Jump to content

E-books / Poetry


Cover for Vindrosor, moteld
E-book

Vindrosor, moteld

"Det är inte ormarna som mjölkar korna,inte tornen som stjäl frukterna,inte fångarna som får vattnet att stiga,inte sädesaxet som rostar efter regnet."Artur Lundkvist (1906-1991) v ...


Cover for Liv som gräs
E-book

Liv som gräs

"Gräset arbetar outtröttligt och tvekar aldrig,det spränger sig väg eller klättrar överoch på alla hot svarar det med att växa."Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översätt ...


Cover for Naket liv : Dikter
E-book

Naket liv : Dikter

"Trottoarerna är oändliga, utan slut;vi vandrar sida vid sida;dina fotsteg viskar till mina,ditt blod sjunger, drömmer om mitt —"Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översät ...


Cover for Kopparkrukan : Prosadikter
E-book

Kopparkrukan : Prosadikter

"Kopparen vidgar sig inifrån. Av något som inte tillhör krukan men som ändå finns inne i henne rör sig nu hennes väggar. Hon är tung, hon är gjord av driven koppar. Länge har hon t ...


Cover for Ormens tid : Dikter
E-book

Ormens tid : Dikter

"En dag när jag satt och plockadebland gamla pappereller var det gamla kläderkom en mal upp på min handden såg på migden fällde hop vingarnaoch sadenu har vintern kommit över värld ...


Cover for Hermes kofösaren
E-book

Hermes kofösaren

"I motsats till vad man hävdat på finsmakarhållblev pastöriseringen inte slutet för Herdediktenutan i stället en vändpunkt för all ostframställningeftersom den tillåter oss att anv ...


Cover for Pastorn min far : dikter
E-book

Pastorn min far : dikter

Med Pastorn min far går Jesper Svenbro utanför den egentliga ramen till den självbiografi han inledde med Samisk Apollon och andra dikter 1993 och fortsatte med Blått (1994),Vid bu ...


Cover for Händerna lägger ner kransen : svart exlibris
E-book

Händerna lägger ner kransen : svart exlibris

Åsa Maria Kraft har här gjort en lyrisk variation på temat som vi sist läste om i prosaform: missfallet. Undertiteln är ”svart exlibris” och knyter på så sätt an till hennes bok Ex ...


Cover for I ständig hög konversation mellan jungfrurs huvuden, det sker
E-book

I ständig hög konversation mellan jungfrurs huvuden, det sker

Jungfrurna - det är huvudjungfrurna, fyra helgon som ofta avbildats i den medeltida konsten tillsammans med Maria och barnet. Runt de fyra huvudjungfrurna har genom historien bilda ...


Cover for Bevis
E-book

Bevis

Åsa Maria Krafts sjätte bok är en lyrisk spionhistoria om världens fiktioner, de som gömmer och de som avslöjar, de som koncentrerar, beväpnar och de som förflyktigas, glöms bort. ...


Cover for Exlibris
E-book

Exlibris

Lika originellt och spännande som debutboken 4 påhitt från 1997 är Åsa Maria Krafts påhitt Ex Libris från året därpå. Den här gången rör det sig om en skapelseberättelse och ett my ...


Cover for Dagsedlar
E-book

Dagsedlar

Stig Dagerman publicerade över tusen dagsverser. Den första skrev han på hösten 1943, den sista lämnade han in på tidningen Arbetarens redaktion dagen före självmordet 1954. Nu pre ...


Cover for Fasti
E-book

Fasti

Fasti« är helt enkelt den romerska beteckningen för en almanacka, en förteckning över årets alla högtider. När den romerske poeten Ovidius skrev sin "Fasti" ville han ge bakgrund t ...


Cover for På spång över det som varit : Diktsamling
E-book

På spång över det som varit : Diktsamling

Flykten uppfyller världen.Men mot fallet står trotset. Ordningen i minsta fnas.Med utgångspunkt i en av författarskapets urscener – pojken, vännen som drunknade – växer Björner Tor ...


Cover for Sus
E-book

Sus

Det är inte socker,det är bensom knastrar mellantändernaSus är en diktsamling som kretsar kring grisar, om grisuppfödning, djurhållning och grisslakt – om grisen som en del i en ef ...


Cover for Namnet på Sapfos dotter : Enskilt arbete läsåret 2015-2106
E-book

Namnet på Sapfos dotter : Enskilt arbete läsåret 2015-2106

Som ett kulturantropologiskt laboratorium tänker sig Jesper Svenbro scenen för sin nya diktsamling, förlagd till Sapfos Lesbos ca 600 f.Kr. Huvudpersoner är aristokratiska Sapfo, h ...


Cover for Tapeshavet
E-book

Tapeshavet

Tapeshavet är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern. Detta hav som bredde ut sig under en period av värmeökning har giv ...


Cover for Vit man
E-book

Vit man

"Det är natt i Paris och asfalten är som mjuk bomull under fötterna. Floden rinner svartgrön under broarna, gatflickorna har långa naglar, målade röda, tiggare sover på trottoarsof ...


Cover for Världens härlighet : prosadikter och andra texter följda av elegi för Pablo Neruda
E-book

Världens härlighet : prosadikter och andra texter följda av elegi för Pablo Neruda

Världens härlighet kallar Artur Lundkvist (inte utan ironi) sin bok. I visionärt uppflammande bilder gör den nedslag i historien från de äldsta våldsväldena fram till nuets teknokr ...


Cover for Ögonblick och vågor : dikter
E-book

Ögonblick och vågor : dikter

"Jag är mjuk som en sten och hård som en manet,när ni gråter vid flodstranden är jag redan på andra sidan,jag är ingenting troget, inte ens mig själv (detta försök till förstening ...


Cover for Spegel för dag och natt
E-book

Spegel för dag och natt

Spegel för dag och natt ger ett färggnistrande panorama över yttre och inre landskap, över människan som verklighet och människan som möjlighet. I reseintryck, prosadikter, novelle ...


Cover for Sirensång
E-book

Sirensång

"Vid mitten av mitt livs resabefann jag mig som i en mörk skogoch hade förlorat den rätta vägen.En man med ansikte av glattslipad stensträckte ut sin hand som en vägvisareoch jag s ...


Cover for Korsväg
E-book

Korsväg

"De torra trädens galgar hotar från klippans brant.Båten är kedjad vid sin skugga, pålen nitadgenom vattnets hinna. Vilken gud kan nu vändadet fullskrivna bladet, i översvämning dr ...


Cover for Eldtema
E-book

Eldtema

"Träden stod röda av köld under sina snökronor; järnvind rasslade i rostiga grenar. Skaror kom ur skogarna, eldade kring ekar för att himlen glödga, strök blod över barken: träd fö ...


Cover for Blått : dikter
E-book

Blått : dikter

"Blått var havet, dess skum bröts till ett smil,oemotståndligt och kilometerbrett i det långgrunda vattnet,avsevärt varmare än badvaktens 17 grader.Och långt långt där ute gick en ...