Jump to content

E-books / Poetry


Cover for Nomad : dikter
E-book

Nomad : dikter

KRIGSMÅLAD KONVOJ.I det stora kriget gick vi i en konvoj överNordsjön. Kröp mot Kirkvall. Stenkolsrökenhängde miltals akter ut. Och svärmar med mås.Bländvita moln av mås. Mås. Mås. ...


Cover for Det är i dag det sker
E-book

Det är i dag det sker

En dikt om EuropaDen gröna våren slår upp sina fönsteroch ropar hallå över kullarna.Det är grönt i Europa.Gardinerna fladdrar.Trafiken blänker i Tyskland.Den gröna våren slår upp s ...


Cover for Längs ett oavslutat ögonblick : Dikter
E-book

Längs ett oavslutat ögonblick : Dikter

Värmedrar sig ur det ljussom inte intresserar sig längreutan ångrar sig bortNågon blir det streckstolen skrapar över golvetKatten med grå kropp driven ini mörkerhänger i blickengen ...


Cover for Omega : Dikter
E-book

Omega : Dikter

Det fetaste är här i början innan trummorna ochdet kommer, nu när det är pianot bara, som detlångsamt rämnande TheloniousMonkljuset i minnen, eller som ljusetpå andra avlägsna plat ...


Cover for Buskteater : Dikter
E-book

Buskteater : Dikter

Debuten Buskteater från 1952. Majken Johansson behandlar sina ofta brännbara ämnen med ironisk distans och språklig virtuositet. Hennes lyrik är fylld av personligt, andligt konfli ...


Cover for Skinn över sten
E-book

Skinn över sten

"Jag färdas på en flod som står stilla,en svart och stum violinsom någon spelar med sina nakna fötter,men stränderna förändras dock, stränderna drar förbimeningslöstsom husbyggen o ...


Cover for Inringning : Dikter
E-book

Inringning : Dikter

"Ånyo angivande min position:i en stol i ett öppet rum med snösom leker med de besökandes blickar.Jag tänker mig som en sittande(kanske för att jag alltid sitter).Jag är inte gamma ...


Cover for Glöd : dikter
E-book

Glöd : dikter

"Komni alla vildfåglarsom har havets svall och flodernas eviga oroi ert blod —låt oss bestiga de i gryningsdunklet väntandevilda hästarnaoch storma fram över viddernamot morgonens ...


Cover for Det mörka alfabetet
E-book

Det mörka alfabetet

"MåndagJag tar plats i måndag morgon, denna lätta och fjädrande vagn som ska föra mig genom veckan. På plats igen! I mitt rike som definitivt är av denna världen … Vi samlas på aku ...


Cover for Underjorden
E-book

Underjorden

Och efter varje vecka en ny vecka:en rad av datum i affärskalendrarsom bara ändrar sånt som inget ändrar.Man är sig själv och färdas samma sträcka –igenom hjärnan, vindlad som en s ...


Cover for Håll portarna öppna
E-book

Håll portarna öppna

"Håll portarna öppnaoch slut dem ickenär skymningen kommerännu är mycket som väntarmycket som söker sin födelsetidfast redan så nära är döden.Förbida vid trösklarnavänta och se vad ...


Cover for Kalla mig Noa
E-book

Kalla mig Noa

"Kalla mig Noa eller kalla mig något annat jag var med om den stora floden jag överlevde. Efter vattnets utplånande kraft saknar namn betydelse namnen har man för stadgans skull."S ...


Cover for Dikter
E-book

Dikter

"Det var inte detta jag kom hit för, var det? Detta är ett sätt att göra något av det."I sin diktsamling går Malte Persson på luffarstråt i språket och prövar hållfastheten hos oli ...


Cover for Det dubbla spelet : Dikter
E-book

Det dubbla spelet : Dikter

"Ärrig himmel över svartbränd marköver havets skifferytaSkrämda fåglar lyfter skrämda skrikflyger planlöst av och anSönderskjutna faller ropensplittrade mot strandens ängslan."Lenn ...


Cover for Fågeljägarna : Diktsvit
E-book

Fågeljägarna : Diktsvit

Klar var dagenfåglarna drog mot norr.Vi var trevi gick över isensköt alfågel, ejder och knipa.Svarttjärad var vår båtvi förde den med oss utvi rodde mellan isens lysande slätter.Mo ...


Cover for Grönskan : Dikter
E-book

Grönskan : Dikter

I friheten från tyngande bronslejonoch rustningar i järnreder vi oss här en tillfällig platsi grönskaninnan natten och vad till natten hörändå skall skrämma oss från våra platserLe ...


Cover for Dagen före plöjarens kväll : Dikter
E-book

Dagen före plöjarens kväll : Dikter

"Detta är dagen före plöjarens kvällnär det högsta av träden når genom himlen,och fönsterrutornahur vänder de sig inte mot en ljus horisontdär master av fartyg är synligaty havet l ...


Cover for Den stora munnen : dikter
E-book

Den stora munnen : dikter

Ett lättare sinne kom över migett lättsinnedet jag inte känt förutidag vill jag bara skriva om livetdöden blev ett ord som föll bort i hanteringenLennart Sjögrens dikter utspelar s ...


Cover for Deras ögon : Dikter
E-book

Deras ögon : Dikter

"Ur en tidig sommar för länge sen kommer dudu försvinner bortåt – bara solröken är kvar.Jag behöver digsom en amulett för livetoch som ett brev ur barndomen:att en sommar ändå fann ...


Cover for 4 påhitt : styckevis, skilda stilar, ordentligt ordnade med marginal
E-book

4 påhitt : styckevis, skilda stilar, ordentligt ordnade med marginal

"Händerna är människans första påhitt, med vilket hon skapar sitt andra, tredje, fjärde påhitt. Händerna är all lögns skapare."Åsa Maria Krafts debutbok är sorgfälligt systematisk: ...


Cover for Samisk Apollon och andra dikter
E-book

Samisk Apollon och andra dikter

I Sverige har orden lyra och ljud varit termersom under susande barrskogsår gett lyriken dess innehållnär den ute i ödemarken sett om sina sår:av trohet mot timmerspråkets förestäl ...


Cover for Vid budet att Santo Bambino di Aracoeli slutligen stulits av maffian : Dikter
E-book

Vid budet att Santo Bambino di Aracoeli slutligen stulits av maffian : Dikter

''Varje gång jag ska skala en lökkommer jag oundvikligt att tänka påhur jag sommaren 1972 satt i köket och ansade grönsakertillsammans med Jonathan Bordosom hälsade på oss i Lund.J ...


Cover for BORGES I : 1923–1944
E-book

BORGES I : 1923–1944

JORGE LUIS BORGES (1899–1986) är en av nittonhundra­talets mest inflytelserika och mytomspunna författare. Utgiv­ningen av Borges på svenska har varit utspridd över lång tid och fö ...


Cover for Svart stad : Dikter
E-book

Svart stad : Dikter

"Jag var mull och regn,jag var mjuk lera —formlös.Men jag blev bränd till tegel,jag blev hårdoch fick formens kantiga skratt"Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare ...


Cover for Texter i snön : dikter
E-book

Texter i snön : dikter

"Det är du, folkliga kärlek,vällustig som en nässla doppad i mjöl.En eldsvåda härjar ljungen i dina ljumskar.Från din panna stiger myrstackens eterlukt.Dina ben liknar fattigbössor ...