Jump to content
Cover for Europas kärna och utkanter :  Facklig internationalism under kalla kriget och Europaintegrationen 1947–1972
Isbn: 978-91-8936-146-1
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Society & Culture History
Accessible since: January 2023

E-book

Europas kärna och utkanter : Facklig internationalism under kalla kriget och Europaintegrationen 1947–1972

Vad är facklig internationalism? I Europas kärna och utkanter undersöker Johan Svanberg frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget, med fokus på efterkrigstidens Europaintegration. I blickfånget står Internationella metallarbetarfederationen och Svenska metallindustriarbetareförbundet.

Svanberg kartlägger hur integrationen av de europeiska marknaderna EEG och EFTA påverkade de fackliga förutsättningarna för att försvara medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen. Tack vare samverkan över gränserna kunde gemensamma ståndpunkter utmejslas på internationell facklig nivå. Författaren visar också hur konflikten mellan socialdemokrater och kommunister drev Internationella metallarbetarfederationen i en integrationsbejakande riktning och hur fackliga ledare i kalla krigets väst agerade för att påverka Europaintegrationen.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone