Jump to content
Cover for Relationsanarki 3.0
Isbn: 978-91-8027-191-2
Publisher: Books on Demand
Category:
Society & Culture
Accessible since: June 2021

E-book

Relationsanarki 3.0

I Relationsanarki 3.0 görs en ingående analys av förutsättningarna för kärlek och intimitet i det senmoderna samhället. Särskilt fokus ligger på olika former av förtryck i nära relationer, men också på möjligheter till frigörelse och erkännande. Boken är ett inlägg i en diskussion om de relationsanarkistiska idéernas framtida utveckling, men riktar sig mer allmänt till den som är intresserad av de sociala strukturer som omgärdar och genomsyrar nära relationer. En första våg av relationsanarki tog sin form under slutet av 1800-talet när anarkister som Emma Goldman kritiserade äktenskapet för att vara ett förtryckande statligt system som reglerade människors sexualitet. Under mitten av 2000-talet bidrog förgrundsfigurer som Andie Nordgren, Jon Jordås och Leo Nordwall till en relationsanarki som ifrågasatte de sociala normer som omgärdar kärleksrelationen. Det är nu dags för en tredje våg där den relationsanarkistiska kritiken också riktas mot föreställningen att personlig utveckling och ansvarstagande individer är lösningen på alla eventuella problem i nära relationer.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone