Jump to content
Cover for Varelser av gräs : Dikter
Isbn: 978-91-0015-810-1
Publisher: Albert Bonniers förlag
Category:
Poetry
Accessible since: November 2017

E-book

Varelser av gräs : Dikter

"Fram bakom grenverk, fågelbefriade: ett

gammalt ljus

i de långa stundernas årstid

Sparsamhet råder i området

få tidssignaler

nu finns en insikt tillgänglig

slår enträgen sina lovar

Inåt,

lägg ljud efter ljus

bakom dig, växande, tunnare

Ditt namn glider av, ett

förbrukat skinn,

glänser avlägset mellan stenar

fossiliseras

Och ”du” upphör

genomblåses

beregnas

ökar i utsträckning

Tiden äger

enkelt rum, där

du skall stå länge i ett torn av höst

vända ansiktet mot ett besiktigande ljus"

Ulf Eriksson är född 1958 i Stockholm. Sedan debuten 1982 med diktsamlingen Varelser av gräs har han utgivit verk i genrerna lyrik, roman- och novellprosa samt essäistik och kritik. Han har studerat bland annat filosofi och arkeologi. Ulf Erikssons verk kännetecknas från början av stark rumslighet, intellektuell reflexion och en dragning till ett virtuost bildspråk.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone