Jump to content
Cover for Det moderna föräldraskapet
Isbn: 978-91-2712-279-6
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Psychology House & Home
Accessible since: November 2011

E-book

Det moderna föräldraskapet

Det moderna förälderns lott är att ständigt reflektera över sig själv. Värderingar hemma och på jobbet olika, kraven från båda håll är alltid stora och kvinna och man förväntas leva jämlik. Nya livsstilar förmedlas av massmedierna och konkurrerar med myter och traditionella uppfattningar om moderskap och faderskap. Och sedan skall förstås barnen få bästa möjliga fostran. I denna komplicerade situation måste vardagen fungera – men hur?

Det moderna föräldraskapet beskriver dagens barnfamilj mot bakgrund av det aktuella forskningsläget inom området. Dessutom får vi möta ett trettiotal unga barnfamiljer som författarna följt under mer än två år. Det visat sig bland annat att när det dagliga arbetet ska fördelas inom familjen kommer de traditionella könsrollerna till användning igen – men på nya villkor.

Margareta Bäck- Wiklind är Sveriges enda professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vi Göteborgs universitet.
Birgitta Bergsten är fil. Dr i socialt arbete och högskolelektor vid vårdhögskolan i Göteborg.

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone